Disclaimer

DISCLAIMER

Algemene informatie

Opdrachten worden uitgevoerd door BDC Legal, een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister onder nummer 826 666 52.

Mr L.M.M. Buijs – da Costa  is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden is onder andere opgenomen dat de rechtbank Utrecht uitsluitend bevoegd is om kennis te nemen van geschillen omtrent de uitvoering van werkzaamheden door BDC Legal. De algemene voorwaarden bevatten tevens een beperking van aansprakelijkheid tot het bedrag dat gedekt wordt door onze aansprakelijkheidsverzekering.

Wij hanteren een interne klachtenregeling. Deze regeling is openbaar gemaakt en te vinden op onze website. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost, worden voorgelegd aan rechtbank te Utrecht.

Geen garanties

BDC Legal biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar cliënten en geïnteresseerden. De op de website verstrekte informatie, dient niet te worden beschouwd als juridisch advies. Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, maar kunnen niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Geen aansprakelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is BDC Legal, dan wel Mr. L.M.M. Buijs – da Costa aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Hyperlinks

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar  websites die door derden worden onderhouden, waarover BDC Legal geen zeggenschap heeft. BDC Legal geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Wijzigingen

De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn niet gehouden om de informatie op de website actueel te houden. Voordat u, naar aanleiding van de informatie op de website, een beslissing neemt of tot actie overgaat, raden wij u aan contact op te nemen met BDC Legal. Mocht u vanwege de informatie op de website vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.