OVER BDC Legal

BDC LEGAL

Mr L.M.M. Buijs – da Costa

Mr L. M.M. Buijs – da Costa heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, afstudeerrichting privaatrecht.

Na haar afstuderen ruim 15 jaar als advocaat gewerkt in de algemene civiele rechtspraktijk.

Vervolgens de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en ruim 10 jaar leiding gegeven aan een afdeling algemene en juridische zaken.

Bij de overheid als strategisch stafjurist ervaring opgedaan in sociale zaken, ruimtelijke ordening en vastgoed, aanbesteding- en aansprakelijkheidsrecht.

Met recht op veel gebieden, zowel in het privaatrecht als in het bestuursrecht allround gevormd.

In de advocatenpraktijk legt zij zich met name toe op vastgoedrecht, aanbestedingen en contract- en leveranciersmanagement, alhoewel zij ook op de andere rechtsgebieden waaronder familie- en arbeidsrecht kan worden geraadpleegd.

 

Mr L. M.M. Buijs – da Costa is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten.

DERDENGELDEN

Mr L.M.M. Buijs – da Costa, zal in de uitoefening van de advocatenpraktijk geen derdengelden ontvangen en is daardoor vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben.